جديدترين ها

Longman Academic Writing 1 2nd Edition

Longman Academic Writing 1 2nd Edition

ويژگي هاي اين مجموعه که آن را از ساير دوره هاي آموزشي متمايز مي کند، به شرح زير مي باشد: • ارائه يک الگوي نوشتاري واقعي «Realistic writing models» با ..

23,000 تومان

Real Writing 4

Real Writing 4

کتاب حاضر به مهارت نوشتن پرداخته است و از ويژگي اين کتاب ارائه مسائلي که در زندگي روزمره کاربرد دارد مانند در خانه، در محل کار، مسافرت، مطالعه، معاشرت..

5,000 تومان

Real Writing 3

Real Writing 3

کتاب حاضر به مهارت نوشتن پرداخته است و از ويژگي اين کتاب ارائه مسائلي که در زندگي روزمره کاربرد دارد مانند در خانه، در محل کار، مسافرت، مطالعه، معاشرت..

5,000 تومان

Real Writing 2

Real Writing 2

کتاب حاضر به مهارت نوشتن پرداخته است و از ويژگي اين کتاب ارائه مسائلي که در زندگي روزمره کاربرد دارد مانند در خانه، در محل کار، مسافرت، مطالعه، معاشرت..

5,000 تومان

پرفروش ترین ها

Official GRE Quantitative Reasoning Practice Questions

Official GRE Quantitative Reasoning Practice Questions

150 REAL GRE Quantitative Reasoning questions--direct from the test maker! The best way to prepare for the Quantitative Reasoning measure of the GRE r..

30,000 تومان

Interchange Intro - 4th Edition

Interchange Intro - 4th Edition

سطح اين مجموعه از مبتدي تا متوسط مي باشد. هر سطح از اين مجموعه بين 70 تا 120 ساعت آموزش دارد که به آموزش ، زبان انگليسي براي زندگي روزمره، مدرسه، کار،..

20,000 تومان

The Fault in Our Stars

The Fault in Our Stars

Despite the tumor-shrinking medical miracle that has bought her a few years, Hazel has never been anything but terminal, her final chapter inscribed u..

10,000 تومان